Nota prawna

Szanujemy prawa autorskie właścicieli do ich utworów - nie powinieneś więc Drogi Użytkowniku umieszczać linków w serwisie bsmoki.pl, a także żadnych materiałów graficznych, które do Ciebie nie należą lub do których nie masz praw - w tym także choćby majątkowych praw autorskich, a przez analogię: Nikt nie powinien umieszczać czegoś, bez Twojej wiedzy i zgody, co należy do Ciebie.

Aby pomóc chronić prawa autorskie zgadzamy się i stosujemy do uwag oraz procedur przeciwdziałania ich naruszeniom - uwag i procedur ustanowionych m.in. przez Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Jeżeli zauważyłeś, że ktoś bez Twojej wiedzy i zgody użył lub naniósł (zapisał) w serwisie bsmoki.pl materiały do których masz prawa autorskie, które możesz niezbicie wykazać, poinformuj nas o tym, a my niezwłocznie podejmiemy kroki prawem przewidziane.

Aby upewnić się czy obsługa strony internetowej bsmoki.pl będzie mogła szybko i efektywnie zareagować na Twoje uwagi, proszę skontaktować się z nami pisemnie poprzez kontaktowy adres e-mail: gaidoaw@gmail.com. Proszę podać następujące informacje:
• Dokładne dane materiałów, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa autorskie.
• Dane, które pozwolą nam zlokalizować materiały, co do których masz pewność, że naruszają Twoje prawa autorskie (np.: nazwa, link do materiałów, znane Ci dane osoby, która je udostępniła, itp.).
• Twoje dane teleadresowe, za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować (nazwisko i imię, adres, numer telefonu oraz adres e-mail).
• Dokumenty pozwalające stwierdzić Twoje prawa autorskie.
• Oświadczenie, iż jesteś przekonany, że używanie materiałów w sposób, co do którego masz wątpliwości, nie zostało autoryzowane przez osobę, która ma do niego pełne prawa autorskie lub przez jej przedstawiciela oraz, że jest niezgodne z istniejącym porządkiem prawem.
• Zapewnienie, że wszystkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą, oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną przez niego do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone. Zapamiętaj, że podanie nieprawdziwych danych może zaskutkować Twoją karną odpowiedzialnością!!
• Twój podpis (normalny lub elektroniczny), jeśli jesteś upoważniony do chronienia wyłącznych praw autorskich, które zostały według Ciebie naruszone lub podpis zwykły lub elektroniczny właściciela tychże praw.

Chat
Zaloguj się, aby zobaczyć ukrytą zawartość
discord
Polecamy
Online